Mail ons

Ouderraad

 
De Zonnehoek SO is een christelijke school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Ouderraad

Ouderraad
De Zonnehoek heeft een actieve ouderraad (OR). Het doel van de ouderraad is de relatie tussen de school en de ouders te bevorderen. De ouderraad bestaat uit ouders en enkele personeelsleden van de school.
 
 De OR draagt bij aan het optimaal functioneren van het onderwijs door:
- medewerking te verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en het beheren van de ouderbijdragen.
- advies te geven aan de MR. Dit vooral over aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan.
- het 1 x per jaar organiseren van een ouderavond. 
-de OR vergaderd gemiddeld 6 keer per schooljaar.
 
Heeft u eventueel interesse om de OR te versterken of eventuele vragen kunt u een mail sturen naar ouderraaddezonnehoek@gmail.com
 
Samenstelling
 
Oudergeleding
Mw. A. van der Veen, voorzitster (VSO)
Mw. M. van Beek, secretaresse (VSO)
Vacature: penningmeester
 
Personeelsgeleding
Mw. R. Muller (VSO)
Mw. Y. bouwman (SO)
 
 
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan