Mail ons

Aanmelden

 
De Zonnehoek SO is een christelijke school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Aanmelden

U kunt uw kind op elk moment in het schooljaar aanmelden. Tot 1 augustus 2014 moet uw zoon of dochter een cluster-3 indicatie hebben. Vanaf 1 augustus zal de toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband waar de leerling woont een toelatingsverklaring moeten afgeven. Leerlingen kunnen vanaf vierjarige leeftijd op onze school geplaatst worden en onze school bezoeken tot de leeftijd van twintig jaar. 
 
De leerlingen die op 1 augustus 2014 een cluster 3 indicatie hebben moeten voor 1 augustus 2016 een toelaatbaarheidsverklaring krijgen. Deze verklaring bevestigd dat de indicatie voor het speciaal terecht is afgegeven. De toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband zal dit beoordelen en een toelaatbaarheidsverklaring afgeven.Leerlingen die op onze school van het SO doorstromen naar het VSO hebben na 1 augustus een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring nodig die dan afgegeven wordt door de toelaatbaarheidscommissie van het voortgezet onderwijs. 
 
MG-status
Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een categorie 3 indicatie. Deze indicatie geeft de school meer financiële mogelijkheden de leerlingen te begeleiden. Het gaat dan om een combinatie van beperkingen. Het samenwerkingsverband stelt deze middelen beschikbaar. Extra ondersteunend personeel kan ingezet worden. Deze formatie is niet direct aan een individuele leerling gekoppeld.
 
Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan zullen wij u vragen een aanvraag te doen bij het samenwerkingsverband. De school zal daarin zoveel mogelijk voorwerk verrichten, zodat u zo min mogelijk belast wordt met het invullen van allerlei formulieren. De Commissie van Begeleiding zal u informeren als dit op uw kind van toepassing is.
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan