Mail ons

Beknopte informatie

 
De Zonnehoek SO is een christelijke school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Beknopte informatie

Lestijden en roosterwijzigingen
 
Lestijden zijn, met ingang van 1 augsutus 2018, maandag tot en met vrijdag van  8.30 tot 14.00 uur voor het speciaal onderwijs
- In de morgen is er 15 minuten pauze, de lunchpauze is een half uur. 
 
 
Ziekte van een leerkracht
Als er een leerkracht ziek is, worden de lessen in eerste instantie door een (duo)collega of een invalkracht opgevangen. Bij het ontbreken van een leerkracht kan ook een assistente voor de groep staan. Leerlingen worden niet naar huis gestuurd. In uiterste nood zal vooraf bekend gemaakt worden op welke dag er voor de leerling geen les is.
 
Verlofaanvraag
Voor het aanvragen van verlof buiten de reguliere vakanties of voor bezoek arts etc. kunt u hier het formulier downloaden.
 
Ziekteverlof
Is uw zoon/dochter ziek? Belt u dan vóór schooltijd even op. Ook bij doktersbezoek onder schooltijd ontvangen wij graag een briefje of telefoontje. Als uw zoon/dochter op die dag stage loopt, belt u dan het stagebedrijf én de school.

Privay

Op De Zonnehoek gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over onze leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyregelement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.
 
 
Vakantierooster 2018-2019
Hieronder vindt u het vakantierooster. Op zowel het SO als het VSO worden daarnaast nog een aantal studiedagen ingepland. Zodra deze data bekend zijn, laten we het u weten. 
 
Vakanties / studiedagen
SO en VSO
Herfstvakantie 
20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie
23 februari t/m 3 maart 2019
Meivakantie inclusief Paasdagen en Koningsdag
19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart
30 en 31 mei 2019
Pinksteren
9 en 10 juni 2019
Teamdag (leerlingen vrij)
11 juni 2019
Zomervakantie (vrijdag vrij)
19 juli t/m 31 augustus 2019
 
Studiedagen SO-locatie: 17 oktober, 25 januari, 4 maart, 23 mei
Studiedagen VSO-locatie: 18 en 19 oktober, 16 januari en 18 maart
 
 
Vervoer
Het vervoer naar en van school kan verzorgd worden door bus-/taxibedrijven. Zij worden voor hun diensten betaald door de gemeente waar de leerling woont. Er zijn per gemeente officiële richtlijnen opgesteld waaraan het vervoer moet voldoen, de vervoersverordening. Daarin staan zaken vermeld als het aantal leerlingen dat in een bus/taxi vervoerd mag worden, de veiligheid en de duur van de reistijd.
 
Om problemen te voorkomen, moet u bij de vervoersaanvraag duidelijk vermelden of de leerling gebruik kan maken van opstapplaatsen of dat hij/zij bij huis opgehaald moet worden. Ook of begeleiding noodzakelijk is en waarom De Zonnehoek de aangewezen school voor uw kind is.
 
De Commissie van Begeleiding geeft advies aan de gemeenten of een leerling is aangewezen op aangepast vervoer en kan zo nodig helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.
 
Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld Apeldoorn wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. Om mee te kunnen doen worden deze activiteiten door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd.
 
De Stichting Leergeld helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 06-12675159 of door een e-mail te sturen naar:
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan