Mail ons

Expertise

 
De Zonnehoek SO is een christelijke school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Expertise

Steunpunt Autisme Spectrum Stoornis
De Zonnehoek heeft een steunpuntfunctie voor de begeleiding van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Binnen de Stedendriehoek, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, is er een samenwerkingsverband met cluster 2 en cluster 4. Het steunpunt geeft informatie, advies en ondersteuning aan ouders, leerkrachten, docenten en begeleiders van leerlingen met autisme.

Het steunpunt verleent de volgende diensten
- consultatie (telefonisch of op locatie)
- begeleiden van ouders en leerkrachten bij de zoektocht naar kennis en informatie
- verzorgen van oudercursussen
- voorlichting geven aan leerlingen binnen het onderwijs
- gastcolleges, workshops en cursussen over Autisme Spectrum Stoornis
- onderhouden van contacten met het Landelijk Netwerk Autisme en de andere
  steunpunten in de regio
- beheer van een orthotheek/videotheek over Autisme en Onderwijs
- cursus ‘ASS in de klas’; gespecialiseerde leerkrachten verzorgen de cursus ‘ASS in de klas’, gericht op leerkrachten en professioneel betrokkenen bij leerlingen met autisme in het basis - en voortgezet onderwijs. 
- www.autismesteunpuntapeldoorn.nl
 
Behoefte aan structuur
Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis. Een handicap die niet direct zichtbaar is, maar duidelijk wordt in het gedrag en het functioneren van het kind. Door hun handicap ervaren zij de wereld om hen heen als onbegrijpelijk en chaotisch. Daarom hebben zij een sterke behoefte aan structuur. Voor deze leerlingen en voor andere leerlingen met een sterke behoefte aan structuur zijn er groepen voor meer en minder structuurbehoeftige leerlingen. Het aantal leerlingen in deze groepen is beperkt. Er is fulltime ondersteuning van een onderwijsassistent. Visualisatie, voorspelbaarheid, structuur in tijd, ruimte en activiteit, creëren een omgeving waarin leren mogelijk wordt.
 
Ambulante begeleiding
Tot 2016 is er voor leerlingen met een verstandelijke beperking en/of ASS problematiek die geplaatst zijn in het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet onderwijs de mogelijkheid tot ambulante begeleiding. In de vorm van leerkracht- en teamondersteuning geven we adviezen voor de pedagogisch-didactische begeleiding.
 
Extra ondersteuning
De Zonnehoek stimuleert op allerlei manieren de ontwikkeling van de leerling. Natuurlijk in de klas, maar ook individueel. Soms heeft een leerling een extra steuntje in de rug nodig. Alle vormen van extra ondersteuning vinden plaats onder schooltijd.
 
Logopedie
De logopedisten screenen iedere nieuwe leerling in de onderbouw. We letten daarbij vooral op taal- en spraakmogelijkheden, articulatie, ademhaling en zinsbouw. Indien gewenst krijgt de leerling individuele logopedische hulp. Daarnaast is er groepsgewijze logopedische hulp.
 
Fysiotherapie
Kinderen met motorische problemen kunnen via de huisarts of schoolarts een verwijzing krijgen voor fysiotherapie. De fysiotherapie wordt verzorgd door Via Reva in het  Kristal. 
 
Creatieve therapie
Creatieve therapie kan helpen blokkades in de ontwikkeling op te ruimen, zodat het kind weer ruimte krijgt zich verder en beter te ontwikkelen. De creatief therapeut doet dat door het kind te prikkelen en te stimuleren met drama, spel, dans en muziek of met materiaal voor de creatieve expressie. 
 
Sociale vaardigheidstraining
Sociale vaardigheden zijn nodig om op een plezierige en ontspannen manier met andere mensen om te gaan. Sociale vaardigheidstraining kan daarbij ondersteunen. De training wordt gegeven door de creatief therapeute en door leerkrachten. 
 
Speciale spelbegeleiding
Spel is een wezenlijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind. Voor veel leerlingen is spelen geen vanzelfsprekend bezigheid. Een gespecialiseerde leerkracht geeft ondersteuning aan de leerkracht en begeleidt leerlingen zo nodig individueel.
 

 
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan