Mail ons

Missie, visie, leefregels

 
De Zonnehoek SO is een christelijke school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Missie, visie, leefregels

Missie
Onze missie is om de leerling met een beperking die vaardigheden en attitudes aan te leren die hem/haar in staat moeten stellen op zijn/haar niveau volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het onderwijs moet antwoord geven op de vragen en problemen waarvoor de leerling zich in de maatschappij gesteld ziet en deze als hulpvraag van de leerling zien.
 
Visie
Onze visie kenmerkt zich door een positieve benadering van elke leerling, ongeacht achtergrond en levensvisie. We bezien de mogelijkheden van de leerling met een verstandelijke beperking in relatie met zijn woonsituatie, zijn ouders/verzorgers en zijn intellectuele vaardigheden. De mede door ervaring opgebouwde kwaliteit kenmerkt zich ondermeer door een sterk probleemoplossend vermogen.
 
De visie dat het onderwijs deel uit maakt van de totale zorg voor de leerling met een verstandelijke beperking, resulteert in het creëren van een onderwijs-zorg aanbod vanaf de peuterleeftijd tot het begeleiden van jong volwassenen in projecten van werkvoorzieningen en arbeidsintegratie.
 
Onze visie wordt gedragen door ons uitgangspunt dat vanuit onze christelijke levensvisie elke leerling waardevol is en de zorg en aandacht verdient die hij/zij nodig heeft. Daarbij houden we rekening met de grote diversiteit die er tussen de leerlingen kan bestaan, zodat er voor elke leerling een passend antwoord op zijn/haar hulpvraag moet zijn.
 
De Zonnehoek wil een open school zijn. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Vanuit onze  christelijke levensvisie willen wij elkaar stimuleren tot verantwoordelijkheid voor deze aarde en de samenleving. Daarom brengen wij de leerlingen in aanraking met de Bijbel, waarin verhalen staan over God en mensen. We staan open voor vragen van kinderen en volwassenen. We blijven zoeken, vragen stellen, proberen te begrijpen, inzicht te verwerven over hoe God zijn schepping heeft bedoeld. Belangrijke sleutelwoorden daarbij zijn ‘openheid’ en ‘respect’. Dit bereiken we door veel aandacht te hebben voor de sfeer en de omgang met elkaar. We willen dat ook uitstralen in een gemeenschap die elkaar draagt, bemoedigt en corrigeert, op weg naar een toekomst van liefde, vrede en gerechtigheid.
 
Leefregels
Voor iedereen binnen de school moet het een veilige en leefbare omgeving zijn. De volgende leefregels zijn het uitgangspunt bij ons handelen:
  1. Een ieder in zijn waarde laten
  2. Geen ‘oog om oog, tand om tand’
  3. Leren delen
  4. Iets voor een ander over hebben
  5. Zelf keuzes durven maken
  6. Verantwoordelijkheid dragen
  7. Beschaafd taalgebruik hanteren
  8. Omgaan met gezonde voeding (eten en drinken)
  9. Verantwoord spelen
  10. Bewust omgaan met milieu
Ons motto
“De kunst van onderwijs en opvoeding is de juiste koers varen in (on)bekende wateren. Wij kunnen niet bepalen uit welke hoek de wind waait, maar wij kunnen wel zeilen bijzetten of het roer omgooien.”
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan