Mail ons

Onderbouw- en bovenbouw

 
De Zonnehoek SO is een christelijke school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Onderbouw- en bovenbouw

De SO-afdeling is voor leerlingen in de leeftijd van vier tot ongeveer twaalf jaar en heeft een onder- en bovenbouw. De school is gehuisvest in het Kristal aan de Citroenvlinder 77 in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn.
 
Onderbouw
De jongste leerlingen worden geplaatst in een aanvangsgroep. Daarvoor zijn er een reguliere groepen en een auti-structuurgroep.
In welke groep uw kind start, is afhankelijk van zijn of haar leeftijd, schoolervaring en ontwikkelingsniveau.
 
Bij de jongste leerlingen ligt de nadruk op de algehele ontwikkeling. Hierbij is spel een belangrijk onderdeel. De taalontwikkeling, het zelfbeeld, de motorische ontwikkeling en de functieontwikkeling krijgen veel aandacht. Om de cognitieve ontwikkeling te bevorderen zullen voorschoolse vaardigheden aangeboden worden.
 
Bovenbouw
In de bovenbouw van het SO is er meer aandacht voor schoolse vaardigheden en zullen werkhouding en taakbesef sterk gestimuleerd worden. Ook wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. Door alle groepen heen is er tijd voor de expressievakken. Rond het twaalfde jaar van de leerling zal de Commissie van Begeleiding advies geven of een leerling kan doorstromen naar het VSO.
 
Leerlingenzorg
Om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zijn er naast de leerkrachten en onderwijsassistenten vele disciplines binnen de school aanwezig: psychologen, logopedisten, creatief therapeut, spelbegeleidster, vakleerkrachten en intern begeleiders. Het zorgteam dat samenkomt in de commissie van begeleiding ondersteunt de leerkrachten bij specifieke en complexe hulpvragen.
 
Alle leerlingen krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport. Dit rapport is in de eerste plaats bestemd voor de leerlingen en moet gezien worden als een aanvulling op het handelingsplan.
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan