Mail ons

Onderwijs

 
De Zonnehoek SO is een christelijke school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Onderwijs

De Zonnehoek is een christelijke school voor speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan zeer moeilijk lerenden en aan kinderen met een lichamelijke- of meervoudige beperking. Leerlingen bezoeken De Zonnehoek vanuit Apeldoorn en wijde omgeving. Veel leerlingen hebben naast een verstandelijke beperking een stoornis in het autistisch spectrum. De afdeling voor speciaal onderwijs (SO) is voor leerlingen van vier tot twaalf jaar.
 
Ons onderwijs is er op gericht de leerlingen binnen hun mogelijkheden te begeleiden tot een zo groot mogelijke vorm van zelfstandigheid. Het richt zich op het aanleren van vaardigheden die in het dagelijks leven van pas komen: zelfredzaamheid, sociale -, motorische -, creatieve -, cognitieve vaardigheden. De uitstroom van de leerlingen is afhankelijk van de intellectuele- , praktische -en sociaal emotionele vaardigheden. De Zonnehoek kent 5 uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een in- en uitstroomprofiel vastgesteld in het Zonnehoek Ontwikkelingsprofiel (ZOP),met daarbij een ontwikkelingsperspectief dat resulteert in een handelingsplan dat drie keer per jaar besproken wordt met ouders/verzorgers.
 
Onze leerlingen
De leerlingen die De Zonnehoek bezoeken zijn zeer verschillend wat mogelijkheden en beperkingen betreft. Iedere leerling wordt daarom op zijn/haar niveau aangesproken. De basishouding van de teamleden naar de leerlingen toe kenmerkt zich door vertrouwen geven, respect te hebben en hen serieus te nemen in hun problematiek.
 
De ontplooiing van de individuele leerling staat centraal, maar ook het kunnen functioneren in een groep, daar deel van uit kunnen maken en rekening met elkaar leren houden. De school wil veiligheid en structuur bieden en een plek zijn waar leerlingen zich thuis kunnen voelen.
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan